KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zapisy

Rekrutacja 2021/2022

link do strony rekrutacyjnej:  

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zgierz/News

Komunikat dotyczący potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr 24/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.01.2021r w sprawie:określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ipostępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny2021/2022

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2021/2022

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego ,określone w Ustawie  z dnia 14.12.2016r Prawo Oświatowe(Dz.U.z 2019r.poz.1148 z póżn.zm.)

 DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2021/2022-deklarację należy oddać podpisaną przez rodziców  do 26.02.2021r do godziny 14.00

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2021/2022

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW dotyczy naboru do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Pamiętajcie Państwo ,że do przedszkola donosicie wszystkie dokumenty -wniosek,oświadczenie o spełnianiu kryteriów,dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów.

Na podstawie ustawy – Prawo Oświatowe:
wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego /nadzór nad realizacją obowiązku pełni szkoła rejonowa/.
dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego /nie ma obowiązku – o zapisie do przedszkola decyduje rodzic/.Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, wraz z niepublicznymi przedszkolami zorganizowanymi na terenie Gminy Miasto Zgierz zapewnia dzieciom, zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego i spełniania obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, o którym mowa wyżej.

Terminy dyżurów wakacyjnych  2020/2021

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 będą obowiązywąły dyżury wakacyjne  zgodnie z harmonogramem:
1.Dla dzieci ,uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli miejskich /czas pracy dostosowany do potrzeb rodziców-ustalony przez dyrektora przedszkola/

Miejskie Przedszkole Nr 7 - miesiąc lipiec 2021 r./ Zgierz, ul. Długa 62/
Miejskie Przedszkole Nr 10 - miesiąc lipiec 2021 r./ Zgierz, ul. Ossowskiego 26/
Miejskie Przedszkole Nr 12 - miesiąc lipiec 2021 r./ Zgierz, ul. Gałczyńskiego 30 /rodzice naszego przedszkola zgłaszaja dzieci do nauczycieli ze swoich grup
Miejskie Przedszkole Nr 13 -   miesiąc lipiec 2021 r./ Zgierz, ul. Słowackiego 8 /
Miejskie Przedszkole Nr 14 -   miesiąc lipiec 2021 r./ Zgierz, ul.B. Żeleńskiego 17 /
Miejskie Przedszkole Nr 2 - miesiąc sierpień 2021r./ Zgierz, ul. B. Żeleńskiego 10/

Miejskie Przedszkole Nr 3 - sierpień 2021 r./ Zgierz, ul. Mielczarskiego 26/
Miejskie Przedszkole Nr 6 - miesiąc sierpień 2021r./ Zgierz, ul.Gałczyńskiego 38/
Miejskie Przedszkole Nr 8- miesiąc sierpień 2021 r./ Zgierz, ul. Łódzka 86/
Miejskie Przedszkole Nr 15 - miesiąc sierpień 2021 r./ Zgierz, B.Żeleńskiego 10/

2.Dla dzieci, uczęszczających w roku szkolnym 2010/2021 do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych 
w szkołach podstawowych  dostosowany do potrzeb rodziców - ustalony przez dyrektora szkoły/

Szkoła Podstawowa Nr 10 – miesiąc lipiec 2021 r. / Zgierz, ul. Ozorkowska 68/70 /
Szkoła Podstawowa Nr 11 -  miesiąc lipiec 2021 r./ Zgierz, ul. Dubois 26 /
Szkoła Podstawowa Nr 1 –   miesiąc lipiec 2021 r./ Zgierz, ul. Piłsudskiego 1 /
Szkoła Podstawowa Nr 4 – miesiąc sierpień 2021 r. / Zgierz, ul. Łódzka 2 /
Szkoła Podstawowa nr 8 - miesiąc sierpień 2021 r./ Zgierz, ul. B. Żeleńskiego 4/
Szkoła Podstawowa Nr 10 – miesiąc sierpień 2020 r. / Zgierz, ul. Ozorkowska 68/70 /

Zasady korzystania z opieki przedszkolnej w okresie przerwy wakacyjnej

 1.W okresie przerwy wakacyjnej na terenie Gminy Miasto Zgierz funkcjonują przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach zgodnie z podanym harmonogramem.
2.Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców /prawnych opiekunów/ u dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszczało w trakcie trwania roku szkolnego.
3.Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców /prawnych opiekunów/ u dyrektora szkoły z oddziałami przedszkolnymi, do której dziecko uczęszczało w trakcie trwania roku szkolnego.
Termin składania zgłoszeń: 04.05. 2021 – 21.05.2021 r.
-Dyrektorzy przekazują listy zbiorcze z wykazem dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny do wskazanych przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w terminie do dnia 01.06.2021 r.
-Nie później niż do 26 czerwca 2021r rodzic/opiekun prawny/ma obowiazek osobistego potwierdzenia zgloszenia u dyrektora placówki dyżurującej.
Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją ze zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.

-W okresie przerwy wakacyjnej pobierane sa opłaty:
-zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zgierza obowiązujaca w roku 2021 w prowadzonych przez Gmine Miasto Zgierz przedszkolach publicznych,
-za wyżywienie zgodnie z dzienną. stawką żywieniową obowiązującą w przedszkolu

Zgierz,dnia 25,01.2021r

Ważna informacja dla rodziców, którzy zgłosili swoje dziecko na dyżur wakacyjny do Miejskiego Przedszkola nr 12 w Zgierzu

Dyżur wakacyjny w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu odbywa się od 1 lipca do 30 lipca 2021r. Przypominamy o potwierdzeniu woli uczęszczania dziecka: nie później niż do 25 czerwca 2021r rodzic/opiekun prawny/ma obowiazek osobistego potwierdzenia zgloszenia u dyrektora placówki dyżurującej.
Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją ze zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny
.
W związku z tym informujemy, iż po potwierdzeniu tejże woli ,
przyjmowanie zeskanowanych dokumentów bądź ich zdjęć -niezbędnych  oświadczeń i zgód  oraz poświadczeń z zakładów pracy obojga rodziców(wzory  pism na dole linku) należy przesłać do 26 czerwca 2021r.drogą elektroniczną  na adres mailowy przedszkola:topola@wikom.pl lub osobiście

Rodzice są zobowiązani także  do zapoznania  się z procedurami BHP obowiązującymi w placówce(link na dole strony).

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki w oparciu o możliwości organizacyjne.O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do Miejskiego Przedszkola nr 12 w Zgierzu ,
rodzice zostaną poinformowani przez umieszczenie listy w przedszkolu w dniu 26 czerwca 2021r. Rodzice przyjętych dzieci będą zobowiązani do podpisania
deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola na okres lipca 2021r,którą pobiorą ze strony przedszkola i prześlą  podpisaną przez obojga rodziców do 26 czerwca 2021r. na adres mailowy przedszkola.

Informujemy Państwo  ,że  w związku z odpowiednim przygotowaniem naszej placówki do obecnej sytuacji epidemiologicznej uświadamiamy jakie ograniczenia występują w przedszkolu a jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na przebywanie Waszego dziecka w następujących warunkach:

a) brak leżakowania;
b) brak zajęć dydaktycznych;
c) grupy łączone w przybliżonym wieku;
d) zmiany w wyposażeniu sal: ograniczona ilość pomocy dydaktycznych i zabawek;
e) konieczność zachowania odległości miedzy dziećmi (min.1,5m);
f) pomiary temperatury ciała dziecka;
g) brak wyjść poza teren przedszkola;
h) ograniczony pobyt dzieci na placu przedszkolnym;
i) częste dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń przedszkola;
j) brak możliwości wejścia rodzica do budynku przedszkola (dzieci będą przyprowadzane i odbierane z przedsionka przedszkola przez pracowników);
k) dzieci można przyprowadzać/odbierać w wyznaczonych godzinach (6.00-8.00 przyprowadzanie, 14.30-16.30 odbieranie);
l) Rodzice do 26 czerwca 2021r. zobowiązani są do przesłania na maila przedszkolnego :topola@wikom.pl niezbędnej dokumentacji .
ł) Zaopatrujecie  Państwo  swoje dzieci w wodę mineralna butelkowana z dziubkiem (wyłączone są źródełka wody zgodnie z zaleceniami GIS)

Poniżej zamieszczamy dokumenty i procedury BHP w MP12 w Zgierzu (prosimy o uważne zapoznanie się z nimi, procedury są także wywieszone w przedsionku przedszkola)

zaświadczenie z zakładu pracy
klauzula informacyjna COVID-19
 zgody (każdy rodzic wypełnia osobno)
oświaczenie
deklaracja
procedura dotyczaca przyprowadzania i odbierania dzieci i godzin otwarcia MP12 w Zgierzu w wakacje w trakcie pandemii koronowirusa COVID-19
Procedura na wypadek pojawienia się zagrożenia biologicznego/zakażenia ,zachorowania dziecka,jego rodzica lub pracownika spowodowanego wirusem COVID-19 w MP12 w Zgierzu