KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zapisy

Ważna informacja dla rodziców, którzy zgłosili swoje dziecko na dyżur wakacyjny do Miejskiego Przedszkola nr 12 w Zgierzu

Dyżur wakacyjny w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu odbywa się od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020r. Przypominamy o potwierdzeniu woli uczęszczania dziecka: nie później niż do 26 czerwca 2020r rodzic/opiekun prawny/ma obowiazek osobistego potwierdzenia zgloszenia u dyrektora placówki dyżurującej.
Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją ze zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny
.
W związku z tym informujemy, iż po potwierdzeniu tejże woli , przyjmowanie,  drogą elektroniczną  na adres mailowy przedszkola:topola@wikom.pl ,zeskanowanych dokumentów bądź ich zdjęć -niezbędnych  oświadczeń i zgód  oraz poświadczeń z zakładów pracy obojga rodziców(wzory  pism na dole linku) należy przesłać do 03 lipca 2020r.
Rodzice są zobowiązani także  do zapoznania  się z procedurami BHP obowiązującymi w placówce(link na dole strony. ).

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych, w okresie wakacji będzie obowiązywała dotychczasowa zasada przyjmowania w pierwszej kolejności
dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki w oparciu o możliwości organizacyjne.O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do Miejskiego Przedszkola nr 12 w Zgierzu ,
rodzice zostaną poinformowani przez umieszczenie listy w przedszkolu w dniu 13 lipca 2020r. Rodzice przyjętych dzieci będą zobowiązani do podpisania
deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola na okres sierpnia 2020r,którą pobiorą ze strony przedszkola i prześlą  podpisaną przez obojga rodziców do 17 lipca 2020r. na adres mailowy przedszkola.

Informacje na temat zasad i zgłoszeń  dziecka na dyżur wakacyjny do poszczególnych  przedszkoli w Zgierzu umieszczane są na stronach internetowych tych placówek

Informujemy Państwo  ,że  w związku z odpowiednim przygotowaniem naszej placówki do obecnej sytuacji epidemiologicznej uświadamiamy jakie ograniczenia występują w przedszkolu a jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na przebywanie Waszego dziecka w następujących warunkach:

a) brak leżakowania;
b) brak zajęć dydaktycznych;
c) grupy łączone w przybliżonym wieku;
d) zmiany w wyposażeniu sal: ograniczona ilość pomocy dydaktycznych i zabawek;
e) konieczność zachowania odległości miedzy dziećmi (min.1,5m);
f) pomiary temperatury ciała dziecka;
g) brak wyjść poza teren przedszkola;
h) ograniczony pobyt dzieci na placu przedszkolnym;
i) częste dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń przedszkola;
j) brak możliwości wejścia rodzica do budynku przedszkola (dzieci będą przyprowadzane i odbierane z przedsionka przedszkola przez pracowników);
k) dzieci można przyprowadzać/odbierać w wyznaczonych godzinach (6.00-8.00 przyprowadzanie, 14.30-16.30 odbieranie);
l) Rodzice do 3 lipca 2020r. zobowiązani są do przesłania na maila przedszkolnego :topola@wikom.pl niezbędnej dokumentacji .
ł) Zaopatrujecie  Państwo  swoje dzieci w wodę mineralna butelkowana z dziubkiem (wyłączone są źródełka wody zgodnie z zaleceniami GIS)

Poniżej zamieszczamy dokumenty i procedury BHP w MP12 w Zgierzu (prosimy o uważne zapoznanie się z nimi, procedury są także wywieszone w przedsionku przedszkola)

zaświadczenie z zakładu pracy
klauzula informacyjna COVID-19
 zgody (każdy rodzic wypełnia osobno)
oświaczenie
deklaracja
procedura dotyczaca przyprowadzania i odbierania dzieci i godzin otwarcia MP12 w Zgierzu w wakacje w trakcie pandemii koronowirusa COVID-19
Procedura na wypadek pojawienia się zagrożenia biologicznego/zakażenia ,zachorowania dziecka,jego rodzica lub pracownika spowodowanego wirusem COVID-19 w MP12 w Zgierzu

Terminy dyżurów wakacyjnych  2019/2020

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 będą obowiązywały dyżury wakacyjne  zgodnie z harmonogramem:
1.Dla dzieci ,uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli miejskich /czas pracy dostosowany do potrzeb rodziców-ustalony przez dyrektora przedszkola/

Miejskie Przedszkole Nr 2 - miesiąc lipiec 2020 r./ Zgierz, ul. B. Żeleńskiego 6/
Miejskie Przedszkole Nr 3 - miesiąc lipiec 2020 r./ Zgierz, ul. Mielczarskiego 26 /
Miejskie Przedszkole Nr 6 - miesiąc lipiec 2020 r./ Zgierz, ul. Gałczyńskiego 38 /
Miejskie Przedszkole Nr 8 -   miesiąc lipiec 2020 r./ Zgierz, ul. Łódzka 86 /
Miejskie Przedszkole Nr 9 -   miesiąc lipiec 2020 r./ Zgierz, ul. Dubois 10 /
Miejskie Przedszkole Nr 15 - miesiąc lipiec 2020 r./ Zgierz, ul. B. Żeleńskiego 10/

Miejskie Przedszkole Nr 7 - sierpień 2020 r./ Zgierz, ul. Długa 62/
Miejskie Przedszkole Nr 10 - miesiąc sierpień 2020 r./ Zgierz, ul. Ossowskiego 26/
Miejskie Przedszkole Nr 12 - miesiąc sierpień 2020 r./ Zgierz, Gałczyńskiego 30/ rodzice naszego przedszkola zgłaszaja dzieci do nauczycieli ze swoich grup
Miejskie Przedszkole Nr 13- miesiąc sierpień 2020 r./ Zgierz, ul. Słowackiego 8
Miejskie Przedszkole Nr 14 - miesiąc sierpień 2020 r./ Zgierz, B.Żeleńskiego 17/

2.dla dzieci, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych 
w szkołach podstawowych  dostosowany do potrzeb rodziców - ustalony przez dyrektora szkoły/

Szkoła Podstawowa Nr 11 – miesiąc lipiec 2020 r. / Zgierz, ul. Dubois 26 /
Szkoła Podstawowa Nr 12 -  miesiąc lipiec 2020 r./ Zgierz, ul. Staffa 26 /
Szkoła Podstawowa Nr 1 –   miesiąc lipiec 2020 r./ Zgierz, ul. Piłsudskiego 1 /
Szkoła Podstawowa Nr 4 – miesiąc sierpień 2020 r. / Zgierz, ul. Łódzka 2 /
Szkoła Podstawowa nr 8 - miesiąc sierpień 2020 r./ Zgierz, ul. B. Żeleńskiego 4/
Szkoła Podstawowa Nr 10 – miesiąc sierpień 2020 r. / Zgierz, ul. Ozorkowska 68/70 /

Zasady korzystania z opieki przedszkolnej w okresie przerwy wakacyjnej

 1.W okresie przerwy wakacyjnej na terenie Gminy Miasto Zgierz funkcjonują przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach zgodnie z podanym harmonogramem.
2.Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców /prawnych opiekunów/ u dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszczało w trakcie trwania roku szkolnego.
3.Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców /prawnych opiekunów/ u dyrektora szkoły z oddziałami przedszkolnymi, do której dziecko uczęszczało w trakcie trwania roku szkolnego.
Termin składania zgłoszeń: 04.05. 2020 – 22.05.2020 r.
Dyrektorzy przekazują listy zbiorcze z wykazem dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny do wskazanych przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w terminie do dnia 01.06.2020 r.
-Nie później niż do 26 czerwca 2020r rodzic/opiekun prawny/ma obowiazek osobistego potwierdzenia zgloszenia u dyrektora placówki dyżurującej.
Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją ze zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.

-W okresie przerwy wakacyjnej pobierane sa opłaty:
-zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zgierza obowiązujaca w roku 2020 w prowadzonych przez Gmine Miasto Zgierz przedszkolach publicznych,
-za wyżywienie zgodnie z dzienną. stawką żywieniową obowiązującą w przedszkolu

Zgierz,dnia 13,01.2020r

Rekrutacja 2020/2021

Informujemy ,że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajdują się w zakładce Aktualności

Przypominamy o potwierdzeniu woli uczęszczania

Komunikat z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że:

  • w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

Listy będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie danego przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz na stronach internetowych tych jednostek;

  • zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w terminie od 7 kwietnia 2020 r. od godz. 8.00 do
    9 kwietnia 2020 r. do godz. 17.00.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu pandemii COVID-19, potwierdzanie woli powinno odbywać się drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila do placówki, która zakwalifikowała dziecko następującej treści:

„ Potwierdzam wolę przyjęcia do Miejskiego Przedszkola nr …………. w Zgierzu/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr ……….. w Zgierzu mojego syna/córki ………………………………………………………………………………………, nr PESEL ……………………………. zam. w …………………………………………. . Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów”.

Tekst oświadczenia woli uczęszczania

Rodzice /prawni opiekunowie którzy nie korzystają z komputera i Internetu potwierdzają wolę przyjęcia dziecka poprzez kontakt telefoniczny z placówką, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Prosimy Państwa o dokładne sprawdzanie, do której placówki dziecko zostało zakwalifikowane oraz zachowanie terminu, o którym mowa wyżej.
Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

WAŻNE DLA RODZICÓW NABÓR-proszę pilnie przeczytać

 strona dla rodziców -nabór
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zgierz/News

Deklaracja kontynuacji

 Zasady rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie

Zarządzenie nr18/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.01.2020r w sprawie:określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ipostępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny2020/2021

 Ważne informację dotyczące rekrutacji -terminy ,kryteria    http://www.umz.zgierz.pl/infoserwis/popup.php?artid=36772

Odpowiedzi na pytania z dnia 8 marca 2020 r.

 W roku szkolnym 2019/2020 wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego /na podstawie SIO – 30.09.2019 r./ wynosi 95%:

  • liczba dzieci w wieku 3-6 lat zameldowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz –
  • liczba dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Miasto Zgierz w placówkach publicznych – 1643, w placówkach niepublicznych – 283. Razem 1926 /w tym 97 spoza GMZ/.

Liczba miejsc przygotowanych w placówkach publicznych na rok szkolny 2019/2020 – 1680

Liczba miejsc niewykorzystanych - 37

Wszystkie dzieci zgłoszone na etapie rekrutacji miały zabezpieczone miejsca w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Na podstawie ustawy – Prawo Oświatowe:
wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego /nadzór nad realizacją obowiązku pełni szkoła rejonowa/.
dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego /nie ma obowiązku – o zapisie do przedszkola decyduje rodzic/.Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, wraz z niepublicznymi przedszkolami zorganizowanymi na terenie Gminy Miasto Zgierz zapewnia dzieciom, zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego i spełniania obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, o którym mowa wyżej.