Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zapisy

Rekrutacja 2022/2023

Od 1 marca 2022r. do 15 marca 2022r. odbywa się składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek i świadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym prosimy składać w przedszkolu pierwszego wyboru. 

Ważne:

Wypełniony elektronicznie bądź ręcznie, wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców wniosek

oświadczenie

dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów

należy dostarczyć do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru.

 Określenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie określenia terminów rekrutacji

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/document/799246/Zarz%C4%85dzenie-3_VIII_2022

Uchwała Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/document/587602/Uchwa%C5%82a-XIII_167_2019

link do strony rekrutacyjnej: 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zgierz/News

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2022/20223

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego ,określone w Ustawie  z dnia 14.12.2016r Prawo Oświatowe(Dz.U.z 2019r.poz.1148 z póżn.zm.)

 DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2022/2023-deklarację należy oddać podpisaną przez rodziców  21-28.02.2022r do godziny 14.00

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2022/2023

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW dotyczy naboru do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie ustawy – Prawo Oświatowe:
wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego /nadzór nad realizacją obowiązku pełni szkoła rejonowa/.
dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego /nie ma obowiązku – o zapisie do przedszkola decyduje rodzic/. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, wraz z niepublicznymi przedszkolami zorganizowanymi na terenie Gminy Miasto Zgierz zapewnia dzieciom, zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego i spełniania obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, o którym mowa wyżej.

 

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty i procedury BHP w MP12 w Zgierzu (prosimy o uważne zapoznanie się z nimi, procedury są także wywieszone w przedsionku przedszkola)

zaświadczenie z zakładu pracy
klauzula informacyjna COVID-19
 zgody (każdy rodzic wypełnia osobno)
procedura dotyczaca przyprowadzania i odbierania dzieci i godzin otwarcia MP12 w Zgierzu w wakacje w trakcie pandemii koronowirusa COVID-19
Procedura na wypadek pojawienia się zagrożenia biologicznego/zakażenia ,zachorowania dziecka,jego rodzica lub pracownika spowodowanego wirusem COVID-19 w MP12 w Zgierzu